Qiagen Qiaxcel connect

Qiagen Qiaxcel connect

QIAxcel Connect je avtomatiziran instrument za izvajanje kapilarne elektroforeze, ki lahko analizira in nadzira kakovost do 96 vzorcev na serijo z gelskimi vložki, pripravljenimi za uporabo. Instrument je vsestranski, saj ponuja različne sete za različne uporabe, programska oprema QIAxcel ScreenGel pa omogoča vizualizacijo v realnem času in objektivne meritve rezultatov.

QIAGEN QIAxcel Connect je vrhunski instrument za kapilarno elektroforezo, ki omogoča avtomatizirano analizo delcev in nadzor kakovosti do 96 vzorcev na serijo. Vsestranski sistem uporablja vnaprej napolnjene kartuše z gelom, kar odpravlja potrebo po pripravi gela ali potrošnega materiala in zmanjšuje napake pri delu.

QIAxcel Connect je primeren za različne uporabe, vključno z genotipizacijo visoke ločljivosti, hitrim pregledom z eno ali več PCR, kontrolo kakovosti brezcelične DNA, kontrolo kakovosti knjižnic NGS, hitro analizo enega amplikona kot tipizacijo HLA in preverjanjem kakovosti RNK. Sistem ponuja visoko občutljivost in ločljivost ter zagotavlja natančne rezultate tudi pri vzorcih z nizko koncentracijo ali degradiranih vzorcih, kot so v formalinu fiksirana parafinska tkiva (FFPE) ali tekoča biopsija.

Sistem QIAxcel Connect je preprost za uporabo. V instrument se vstavi vzorce in pufre, gelsko kartušo QIAxcel, izbere se program analize in vse je pripravljeno za začetek. Programska oprema QIAxcel ScreenGel, ki deluje na prenosnem računalniku s sistemom QIAxcel Connect, vodi nastavitev poskusa in preverjanje izvajanja, prikazuje rezultate v realnem času ter uporabnikom omogoča hitro shranjevanje in izvoz podatkov.

Programska oprema QIAxcel ScreenGel uporablja sistem RNA Integrity Score (RIS), ki zanesljivo določa kakovost in celovitost RNK. RIS ima visoko korelacijo z RIN, kar uporabnikom olajša ocenjevanje objektivnih meritev in napovedovanje rezultatov testa qRT-PCR, tudi kadar je RNK razgrajena zaradi UV žarkov ali formalina.

QIAGEN QIAxcel Connect je zelo učinkovit, natančen in vsestranski sistem, ki lahko avtomatizira analizo delcev in nadzor kakovosti do 96 vzorcev na serijo. Zaradi uporabe vnaprej napolnjenih gelskih kartuš, avtomatiziranih postopkov in uporabniku prijazne programske opreme je odlična izbira za genotipizacijo, pregled PCR, kontrolo kakovosti knjižnic NGS in kontrolo kakovosti RNA.

S programom QIAxcel Connect lahko avtomatizirate analizo delcev in nadzor kakovosti do 96 vzorcev. QIAxcel Connect uporablja gelske kartuše za visoko občutljivost in visoko ločljivost rezultatov brez ročnega posredovanja ali priprave potrošnega materiala. Električno polje ustvari pozitivni naboj, ki omogoča negativno nabitim delcem nukleinskih kislin, da migrirajo skozi gel v kapilarah. Ko delci prehajajo skozi detektor, se signali, ki jih oddaja barvilo, izmerijo in pretvorijo v digitalne podatke. Programska oprema QIAxcel ScreenGel prikazuje rezultate v realnem času kot elektroferograme ali slike gela. Programska oprema uporablja tudi sistem RNA Integrity Score (RIS) za objektivne meritve in določanje kakovosti in celovitosti RNK. QIAxcel Connect ponuja vsestranskost z več kompleti za različne potrebe, vključno z genotipizacijo, pregledom PCR, kontrolo kakovosti brezcelične DNA, kontrolo kakovosti knjižnic NGS, analizo enega amplikona in preverjanjem kakovosti RNA.