Servis

V podjetju Mediline zagotavljamo strokovne, sodobne in odzivne servisne storitve z namestitvijo, usposabljanjem, vzdrževanjem in podporo za izdelke in sisteme, ki jih zastopamo. Naše stranke se lahko zanesejo na hitro odpravljanje težav in redne preglede. Zavedamo se pomena celovitih prodajnih in poprodajnih storitev, zato s svojo ekipo in pogodbenimi partnerji ponujamo strokovne, sodobne in odzivne storitve.

Naša strokovna servisna ekipa ponuja:

Namestitev in usposabljanje

Namestitev in usposabljanje

Namestitev in usposabljanje uporabnikov za izdelke in sisteme iz našega prodajnega programa in programa, ki ga zastopamo.

Reševanje morebitnih napak

Hitro in učinkovito reševanje morebitnih napak, tako v garancijskem obdobju kot tudi po njem.

Servis vzdrževanje

Preventivno vzdrževanje

Preventivno vzdrževanje za preprečevanje morebitnih poškodb in omejevanje njihovih posledic.

Servis pregledi in kalibracija

Pregledi in kalibracija

Redne letne preglede in kalibracije, ki zagotavljajo pravilno delovanje in zanesljivost opreme.

Servis strokovna podpora

Strokovna tehnična podpora

Strokovna podpora za tehnična vprašanja je ključnega pomena za zagotavljanje delovanja in uporabe napredne tehnologije.

Dekontaminacija

Da bi zagotovili varnost pri delu, vas prosimo, da pred vsakim servisnim posegom napravo, opremo ali sistem očistite in dekontaminirate. K temu ste zavezani s podpisom izjave o dekontaminaciji. Pred dekontaminacijo poskrbite za ustrezna čistilna in razkužilna sredstva, saj lahko nepravilna uporaba poškoduje, ali celo uniči opremo. Navodila za dekontaminacijo so navedena v uporabniškem priročniku, ki je priložen vsakemu izdelku, lahko pa vam jih ponudimo tudi v elektronski ali pisni obliki.