Pravne informacije in zaščita zasebnosti

Pravna določila 

 

Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last družbe Mediline d.o.o. in je informativne narave. V Mediline d.o.o. s skrbnim ažuriranjem vsebine stremimo k zagotavljanju točnosti in ažurnosti podatkov na naših spletnih straneh, vendar družba ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti. Tako Mediline d.o.o. kot tudi druge pravne ali fizične osebe, ki so sodelovale pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost.

 

Vse informacije in fotografije, ki jih vsebujejo spletne strani Mediline d.o.o.  so predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na spletnih straneh, so last družbe Mediline d.o.o. in se lahko reproducirajo le v nekomercialne namene. Pri tem se morajo  ohraniti vse avtorske ali druge pravice in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Blagovne znamke in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke družbe Mediline d.o.o. oziroma ima omenjena družba pravico do njihove uporabe.

 

Mediline d.o.o. lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Spletna stran Mediline d.o.o.  lahko vsebuje tehnične nepravilnosti in tiskarske napake, zato si pridržujemo pravice do sprememb, popravkov in izboljšav naših spletnih strani, v zvezi z informacijami o produktih in programih ter cenah, ki se lahko izvedejo kadarkoli brez predhodnega obvestila. 

Prav tako družba Mediline d.o.o. ni odgovorna za občasno nedelovanje strani.

 

Zaupnost osebnih podatkov 

Družba bo z vsemi podatki, zbranimi na spletnih straneh, razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo. S posredovanjem osebnih podatkov preko informativnega  obrazca, nagradnih iger obiskovalec spletnih strani pristane, da Mediline d.o.o. te podatke uporablja za interne potrebe statistike in obdelave podatkov. Pri tem se družba zavezuje, da podatkov ne bo posredovalo tretjim osebam ali podjetjem s ciljem komercialnega izkoriščanja osebnih podatkov.

 

Mediline d.o.o. vse pridobljene podatke o obiskovalcih varujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da obiskovalec spletne strani s sprejemom ponudbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi, novostih… Če tega ne želi, to izjavi ob prijavi s klikom na zato določeno okence.

 

Povezave na druge spletne strani niso v nikakršni povezavi z družbo Mediline d.o.o. Prav tako družba nad navedenimi nima nadzora, zato ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katere koli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco, in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

 

KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče s sedežem v Ljubljani.