Biolin Scientific KSV Nima Surface Potential Sensor-1

Biolin Scientific KSV NIMA Senzor površinskega potenciala

Senzor površinskega potenciala Biolin Scientific KSV NIMA je napreden instrument, ki meri spremembe molekularne orientacije v Langmuirjevih filmih in zagotavlja dragocene informacije o elektronski strukturi filma, nastajanju kompleksov in molekularnih interakcijah. Za merjenje potencialne razlike med enoslojno plastjo in pod fazo uporablja brezkontaktno in ne destruktivno metodo vibracijskega ploščatega kondenzatorja, s katero zazna tudi majhne spremembe v elektronski strukturi molekul.

Senzor površinskega potenciala Biolin Scientific KSV NIMA je napreden instrument, ki se uporablja za določanje sprememb molekularne orientacije v Langmuirjevih filmih, kar se lahko uporablja za različne aplikacije, kot so določanje elektronske strukture filma, spremljanje nastajanja kompleksov in določanje molekularne strukture. Skupaj s senzorjem površinskega tlaka, ki je vključen v vsa Langmuirova in Langmuir-Blodgettova korita Biolin Scientific KSV NIMA, omogoča poglobljen vpogled v interakcije med Langmuirjevimi monosloji.

Senzor SPOT zagotavlja informacije o orientaciji molekul z opazovanjem sprememb površinskega potenciala in združevanjem podatkov z informacijami o površinskem tlaku. Spremembe površinskega potenciala se merijo z zaznavanjem razlike potencialov med vibracijsko ploščo, nameščeno nad monoslojem, in protielektrodo, potopljeno v podfazo pod monoslojem. Senzor meri možno razliko nad in pod filmom in je občutljiv na vsoto vseh posameznih dipolnih momentov.

SPOT omogoča dopolnitev podatkov iz meritev izoterme površinskega tlaka in površin, pridobljenih iz Langmuirjevega in Langmuir-Blodgettovega korita. To omogoča določitev sestave monoslojne plasti, usmerjenosti molekul, stopnje disociacije molekul in molekularnih interakcij na vmesniku. Senzor lahko s preprostimi meritvami površinskega potenciala stisnjene plasti določi prepričljive dipolne momente. Majhne spremembe v elektronski strukturi molekul je mogoče zaznati z merjenjem spremembe površinskega potenciala.

Brezkontaktna in nedestruktivna metoda vibracijskega ploščatega kondenzatorja zagotavlja odlično natančnost in ponovljivost. Instrument je pripravljen za hiter zagon in se priključi neposredno na vmesniško enoto, ki se uporablja s koriti Biolin Scientific KSV NIMA L&LB. Z načinom delovanja “plug-and-play” ga je mogoče enostavno namestiti. Prilagodljivo stojalo senzorja omogoča hitro in enostavno integracijo s koritom.

Poleg tega SPOT deluje s programsko opremo Biolin Scientific KSV NIMA LB in ne potrebuje dodatne programske opreme. Tako površinski tlak kot površinski potencial se samodejno prikažeta v istem grafu za preprosto primerjavo.

Vhodno območje za SPOT je od -5 V do +5 V, občutljivost +/- 1 mV, odvisnost od višine pa 10 mV/mm. Odzivni čas je sorazmeren z razdaljo, vendar je krajši od 1 s, če je nameščen 1 mm nad enoslojno plastjo. Dimenzije merilne glave so 100x85x20 mm, premer sonde pa 16 mm. Višina osnove stojala je 19 mm, največja višina senzorja pa 160 mm. Dimenzije protielektrodne plošče so 35x50x2 mm, dolžina navpične elektrodne roke pa je 20 mm.

Senzor površinskega potenciala KSV NIMA je zmogljivo orodje za analizo interakcij Langmuirjevega monosloja in določanje različnih molekularnih lastnosti. Zaradi natančnih in ponovljivih meritev, enostavne nastavitve in dopolnilnih podatkov iz meritev površinskega tlaka je nepogrešljiv instrument za raziskovalce na številnih področjih, kot so znanost o materialih, biofizika in kemija površin.

Potrebujete pomoč?

kontaktirajte našega strokovnjaka