Eppendorf NeuMoDx™ 96 nova slika

Qiagen NeuMoDx

Molekularni sistem NeuMoDx™ 96 je avtomatiziran sistem za ekstrakcijo, pomnoževanje in zaznavanje nukleinskih kislin. Namenjen je za diagnostično uporabo v kliničnih laboratorijih in omogoča zaznavanje produktov amplifikacije v realnem času. Sistem ponuja funkcije, kot so ločeno segrevanje za razgradnjo in ekstrakcijo nukleinskih kislin ter avtomatizirano tekočinsko ravnanje z več vrstami vzorcev, reagenti in pufri.

Molekularni sistem NeuMoDx™ 96 je avtomatizirana in vsestranska molekularna diagnostična platforma, zasnovana za ekstrakcijo in izolacijo nukleinskih kislin ter pomnoževanje in odkrivanje ciljnih zaporedij nukleinskih kislin s PCR na osnovi fluorescence. Sistem vključuje instrument z računalnikom z zaslonom na dotik, dodatno opremo, reagente in potrošni material, zato je idealna rešitev za uporabo v kliničnih laboratorijih za diagnostiko.

S funkcijami, kot so ločeno segrevanje lize na 48 mestih ter različno ekstrakcijo in prečiščevanje nukleinskih kislin na 24 mestih, lahko sistem obravnava več vrst vzorcev, reagentov in pufrov, kar zagotavlja možnost avtomatiziranega ravnanja s tekočinami. Omogoča tudi zaznavanje pomnoženih produktov v realnem času, kar omogoča kvalitativno ali kvantitativno analizo z zaznavanjem fluorescence pri petih valovnih dolžinah, kar omogoča multipleksne reakcije pomnoževanja.

Sistem je opremljen z bralnikom črtne kode, ki omogoča identifikacijo vseh potrošnih materialov in epruvet z vzorci, kar zagotavlja popolno sledljivost. Programska oprema NeuMoDx™ 96 preverja naročila testov, kar olajša spremljanje postopka testiranja. Poleg tega ima sistem možnost upravljanja zalog, tako da po potrebi samodejno odstrani prazen potrošni material in ga nadomesti z novim.

Molekularni sistem NeuMoDx™ 96 ponuja zanesljivo, učinkovito in celovito rešitev za molekularno diagnostiko v kliničnih laboratorijih. Zaradi samodejnega ravnanja s tekočinami, odkrivanja v realnem času in funkcij sledljivosti je ključno orodje za sodobno zdravsto.

Molekularni sistem NeuMoDx™ 96 je avtomatizirana platforma za testiranje nukleinskih kislin v kliničnih laboratorijih za diagnostično uporabo. Sistem lahko ekstrahira in izolira nukleinske kisline iz več vrst vzorcev ter amplificira in odkriva ciljna zaporedja nukleinskih kislin s PCR na osnovi fluorescence. Sistem vključuje računalnik z zaslonom na dotik, UPS, ročni čitalnik črtne kode, tipkovnico in miško ter posode za biološke odpadke.

Molekularni sistem NeuMoDx™ 96 ima ločeno segrevanje lize na 48 lokacijah, različno ekstrakcijo in čiščenje nukleinskih kislin na 24 lokacijah ter ločeno pomnoževanje PCR s hitrim termičnim ciklusom na vseh 24 lokacijah modula XPCR. Omogoča zaznavanje produktov pomnoževanja v realnem času in zaznavanje fluorescence pri petih valovnih dolžinah, kar omogoča multipleksne reakcije pomnoževanja. Sistem lahko izvaja kvalitativno ali kvantitativno analizo, s čitalnikom črtne kode pa je mogoče identificirati ves potrošni material in epruvete z vzorci za popolno sledljivost.