Potrdilo JAZMP

Datum objave: 13. februarja, 2023

Vpis poslovnega subjekta

z dnem 8.11.2022 smo pri Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke JAZMP, vpisani v Register poslovnih subjektov s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravljajo dejavnost na področju medicinskih pripomočkov, tudi skladno z Uredbo (EU), 2017/745 o medicinskih pripomočkih (MDR), Uredbo (EU) 2017/746 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (IVDR) in Zakonom o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS št. 98/09).